Az MBH Bank Nyrt. a 2023-as eredmény alapján 24,512 milliárd forint, azaz részvényenként 76 forint osztalékot fizet, míg a fennmaradó rész eredménytartalékba kerül. Az osztalékfizetés május 24-én kezdődik.

Pénzügyi teljesítmény 2023-ban

A bank közgyűlésén a részvényesek jóváhagyták a 2023-as évre vonatkozó, nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) szerint készült egyedi és konszolidált beszámolókat. Az MBH Bank elnök-vezérigazgatója, Barna Zsolt elmondta, hogy a bank 2023-ban kiemelkedő pénzügyi eredményt ért el:

  • Korrigált adózás előtti teljes átfogó eredménye 345,3 milliárd forint volt, ami 118,8 százalékos növekedés a 2022-es adathoz képest.
  • Korrigált tőkearányos megtérülése 33,1 százalékra nőtt.
  • Tőkemegfelelési mutatója 22,1 százalékra emelkedett.

Mérleg és piaci helyzet

Az MBH Bank mérlegfőösszege 2022-höz képest 500 milliárd forinttal emelkedett, elérve a 11 107 milliárd forintot. A bank több szegmensben is erősítette piaci pozícióját sikeres akvizíciók révén, ami az ügyfél-, betét-, és hitelállomány tekintetében is növekedést eredményezett.

Jövőbeni célok és személyi változások

A közgyűlésen további döntések is születtek:

  • Az igazgatóság felhatalmazást kapott saját törzsrészvények megszerzésére.
  • Mager Andreát folytatólagosan az igazgatóság tagjává, Járai Zsigmondot pedig az audit bizottság tagjává választották.

Az MBH Bank célja, hogy korszerű pénzügyi szolgáltatásaival mind lakossági, mind vállalati ügyfeleit kiszolgálja, valamint vezető bankká váljon Magyarországon és megjelenjen a közép-kelet-európai régióban is. Az MBH Bank több mint 2 millió ügyfelet szolgál ki, betétállománya meghaladja a 6957 milliárd forintot, míg a bruttó hitelállomány 5170 milliárd forintot tesz ki.