Főoldal Contact Us Phone Number: (36 1) 769 04 80 E-mail: info@bwm.hu Help Sitemap Magyar
 
 
 
 
 
 
 

Az adatvédelmi elvek meghatározásánál az alábbi törvényeket, ajánlásokat vettük figyelembe:

-1992. évi LXIII. törvény, személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról.
-1998. évi VI. törvény, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során.
-Online Privacy Alliance ajánlásai.

A Bridge Wealth Management kiemelt adatvédelmi célja, hogy a regisztráció, vagy egyéb (levelezés, interjú, telefon, stb.) által a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tiszteletben tartsa.

Bármilyen személyes adatot és információt kizárólag törvényes úton, vagy törvényes forrásból szerzünk be. Adatokat csak törvényes és etikus célokból tárolunk. Amennyiben ezen cél megszűnik, az adatokat töröljük.

Nem kérünk, és nem tárolunk olyan adatokat, amelyek az adatalany vallására, politikai véleményére, faji eredetére, egészségi állapotára, esetleges büntetett előéletre és szexuális hovatartozására vonatkozó adatokat. Amennyiben valamilyen forrásból ezt valaki közli velünk, azt haladéktalanul töröljük.

A regisztrált felhasználók jogosultak arra, hogy tudomást szerezzenek arról, hogy milyen adatokat tárolnak róla, milyen jogalappal és milyen céllal. Amennyiben indokolt, ezen a felhasználó a saját magáról szóló adatokat helyesbíttetheti, vagy töröltetheti.

A Bridge Wealth Management, mint adatkezelő és tároló köteles minden felhasználót, akiről adatot gyűjt, tájékoztatni az adatgyűjtés tényéről, annak következményeiről, céljairól, és az adatalany jogairól. Amennyiben a Bridge Wealth Management az adatgyűjtés során szerzett adatokat más célokra felhasználja, vagy az eredeti cél megváltozik, minden esetben köteles az adatalanyokat az új célról tájékoztatni, illetve indokolt esetben hozzájárulásukat kérni. Az adatvédelmi elvekről, azok változásairól, illetve az adatgyűjtéssel kapcsolatos összes kommunikáció, jóváhagyás elektronikus úton történik (email, vagy böngészőben való elfogadás). Kivételt képeznek: adatalany indokolt írásbeli kérése, vagy ha az eredeti adatgyűjtés nem elektronikus formában történt.

A Bridge Wealth Management, jogosult az adatvédelmi elvek megváltoztatására, amennyiben a fent említett törvények vagy ajánlások megváltoznak, illetve az adatgyűjtés során új szempontok merülnek fel. Ezt minden esetben indokolnia kell, és értesítenie a változás tényéről, annak pontos megfogalmazásairól és időpontjáról az adatalanyokat. Adatalany a változás időpontját követő két héten belül indokolt esetben, a változás(ok) valamely pontjára (pontjaira) való hivatkozással töröltetheti adatait, vagy azok egy részét.

A Bridge Wealth Management az adatok gyűjtésének elsődleges célját statisztika készítésére, olvasótábor és játékosok általános megismerésének céljából gyűjti. Amennyiben a felhasználók adatai részben vagy egészben törlésre kerülnek, az elkészített statisztika, összefoglaló akkor is a Bridge Wealth Management tulajdonát képezi, nem köteles azt törölni vagy megváltoztatni. Az elkészült statisztika, összefoglaló csak olyan információkat tartalmazhat, amely egyéni felhasználók azonosítására nem alkalmas

Az adatvédelmi elvekkel, eljárásokkal kapcsolatban felmerülő további kérdések, javaslatok ügyében kérjük írjon az
info@bwm.hu
email címre.